Publicitat

Serveis de publicitat

Som una agencia de publicitat especialitzada, on tenim com a objectiu fer la millor publicitat pels petits i mitjans negocis de la forma més efectiva i econòmica.

Us oferim tarjetes, anuncis, flyers, tríptics, cartells o la vostra pròpia revista a un preu immillorable.
I, si ho preciseu, posem a la vostra disposició un dissenyador per fer la vostra publicitat de forma professional

Publicitat a internet
Internet s’ha convertit en una eina imprescindible de el dia a dia de milions de persones. Aquestes passen moltes hores connectades des de l’ordinador o dispositius mòbils. Els agents publicitaris no volen renunciar a les altes possibilitats que aquest mitjà ofereix i, per això, aconsegueixen arribar a l’audiència gràcies als diferents formats d’anuncis i publicitat a Internet que es troben a la Xarxa: des dels més tradicionals, com el banner , a les últimes novetats, tots ells tenen un retorn de la inversió realment positiu.

Nosaltres disposem diferents tipus de banner per als teus anuncis de publicitat.

Condicions generals

L’empresa editora es reserva el dret de no publicar qualsevol anunci que no cregui adequat.
La recepció dels anuncis no podrà ser posterior a la data del tancament de la revista.
La ubicació de l’anunci serà a criteri de l’empresa editora. Si la predetermina el client, tindrà un recàrrec del 20%.
La confecció de l’original de l’anunci, en cas de procés creatiu o disseny, incrementarà un 10% la tarifa de l’espai contractat (només en el primer pagament).
En cas de sortir un anunci mal imprès l’abonament s’efectuarà mitjançant la repetició gratuïta.
La facturació es farà mensualment un cop publicada la publicitat corresponent. En cas que l’empresa editora o cregui oportú es podrà facturar anticipadament.
La durada mínima dels contractes anuals serà d’1 any. Si el client notifica la seva baixa abans de l’any, haurà d’abonar la diferència de preu entre la tarifa anual i la tarifa proporcional del temps durant el qual s’ha publicat.
El client que vulgui donar-se de baixa, ho ha de comunicar a la Revista del Poble de manera immediata.
En cas que el client degui més de tres rebuts, es causarà baixa immediata, sense perjudici, a més, que l’empresa efectuï, paral·lelament, els procesos legals que estigui al seu abast per tal de poder-lo fer efectiu.
També serà motiu d’extenció del contracte la devolució de factures de pagaments domiciliats, independentment del nombre de rebuts que això comporti.

L’empresa editora es reserva el dret d’avançar o endarrerir la edició.
La creativitat i els originals dels anuncis són propis tant de l’empresa editora i, per tant, en queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial en altres mitjans sense permís exprés.
Els originals de publicitat facilitats pel client hauran de ser retirats o reclamats durant el mes següent. Si no, s’esborraran de l’arxiu.
Qualsevol tipus de modificació de l’espai es farà per escrit.
En cas d’anul·lació de la inserció publicitària 4 dies abans de la seva publicació es facturarà un 25% del seu valor.
A la signatura del contracte, el client declara estar d’acord amb totes les seves clàusules i condicions.